متصدی معاملات املاک

4. آشنایی با مراحل اعتراضی به نوعیت زمین
5. شناسایی اصول تشخیص و تغییر نوعیت زمین
6. توانایی تشخیص انواع کاربری املاک
7. آشنایی با انواع کاربردی
8. آشنایی با مراجع قانونی تعیین کننده نوع کاربری
9. آشنایی با سیر مراحل تعیین و تغییر کاربری
10. شناسایی اصول تشخیص انواع کاربری املاک
11. آشنایی با شیوه نگارش سندهای رسمی
12. آشنایی با متن سندهای املاک
مسکونی
13. آشنایی با متن سندهای املاک غیر مسکونی
14. شناسایی اصول تشخیص انواع اسناد ملکی و متون آنها
15. توانایی آرشیو کردن اطلاعات و اسناد ملکی
16. آشنایی با مفهوم آرشیو و کاربرد در معاملات ملکی
17. آشنایی با ابزار و ادوات آرشیو اسناد ملکی
18. آشنایی با ابزار و ادوات آرشیو ملکی
19. شناسایی اصول
آرشیو کردن اطلاعات و اسناد ملکی
20. آشنایی با عوامل موثر فیزیکی محیط کار
21. آشنایی با عوامل موثر فیزیولوژیکی محیط کار
22. آشنایی با عوامل موثر شیمیایی محیط کار
23. آشنایی با عوامل موثر
بیولوژیکی محیط کار
24. آشنایی با
آرگونومی
25. شناسایی اصول تشخیص عوامل موثر محیط کار
26. توانایی تشخیص انواع سند ملکی و درک متون آنها
27. آشنایی با مفهوم سند و نحوه تفکیک انوع آنها
28. آشنایی با شیوه نگارش سندهای عادی
29. توانایی تشخیص انواع سند ملکی و درک متون آنها
30. توانایی آرشیو کردن اطلاعات و اسناد ملکی
31. توانایی تشخیص از نظر نوعیت زمین
32. توانایی تشخیص انواع کاربری املاک
33. توانایی قیمت گذاری املاک و اراضی
34. توانایی انجام مذاکرات ملکی و اداره جلسات مذاکره
35. توانایی ترسیم
کروکی های ملکی و ثبتی
36. توانایی مساحتی املاک
37. توانایی تطبیق سند با ملک
38. توانایی تنظیم و نگارش قراردادهای ملکی
39. توانایی تنظیم
شکواییه و داد خواستهای ملکی
40. توانایی طی کردن مراحل مربوط به تنظیم سند رسمی
41. توانایی درک و اجرای مقررات و قوانین شغلی
42. توانایی تهیه
پروژه پایان نامه
43. توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار


1. متون اداری (نمونه آرا)
2. ابزار و اداوان آموزشی
3. متون اداری (نمونه امضا)
4. وسایل آرشیو اسناد
5.
ابزار و ادوات آرشیو اطلاعات
6. متون
مرجع اسناد رسمی


توکل، رعایت امانت، بیان صادقانه و مردم داری و اخلاق نیک برای متصدی معاملات املاک بهترین راه جذب مشتری و افزایش درآمد است.


ویژگیهای شخصیتی این شغل در رشته مشاغل خدماتی تقسیم بندی شده است. فردی که به واسطه گری برای خرید یا فروش و همچنین رهن یا اجاره ملک اداری، مسکونی و تجاری مردم می پردازد باید امانتدار، راستگو، صبور، با اعتماد به نفس و فردی باشد که اموال مردم را محترم شناسد و در دوران مشورت به ارباب رجوع از هیچ گونه کمکی دریغ نکند. خریدار و فروشنده را به یک چشم بنگرد و در رفتار و کردار خود انصاف و عدالت را محور قرار دهد.

 

شرایط ارتقاء شغل

/ 4 نظر / 39 بازدید

سلام, بابت اطلاعات مفیدتون ممنون

بابا دمت گرم

حسینی

درود بر شما لطفاً منبع مطلب رو ذکر کنید با تشکر

حسینی

درود بر شما لطفاً منبع مطلب رو ذکر کنید با تشکر